BioM projektet

Projekt

Projektet har i perioden 2009 - 2012 udviklet og demonstreret rentable forsyningskæder af pil og enggræs til produktion af bioenergi i stor skala.

   

Her på siden finder du forskellige publikationer, der er offentliggjort i løbet af projektperioden, hvor der er arbejdet i disse transnationale netværk:

  • Marginale områder, våde enge og organogene jorder
  • Energipil på miljøfølsomme områder
  • Biogasproduktion, opgradering og anvendelse.

Materiale til download

Biogas

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsrapport Biogas

Bertelsen, I., 2015. Caseberegninger for økologiske landmænds økonomi.

Wennerberg, P., 2015. Skörd och hantering av biomassa från våtmarker för biogasproduktion.

Asplund, P. & Fransson, J., 2015. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Hornborgasjön. Reserapport Studieresa till maskinvisning i Holland 17/1-18/1.

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørreådalen. Forprojektet for Øko-biogasanlæg 2.0 i BioM-projektet.

Mätning av rågaskvalitet från en gårdsbaserad biogasanläggning till en rågasledning.

Småskalig uppgradering och förädling av biogas.

Marginale Jorder och Odlingsssystem

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem

Bertelsen, I., 2012. Caseberegninger for økologiske landmænds økonomi.

Wennerberg, P., 2012. Skörd och hantering av biomassa från våtmarker för biogasproduktion.

Asplund, P. & Fransson, J., 2012. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Hornborgasjön. Reserapport Studieresa till maskinvisning i Holland 17/1-18/1.

Vedtægter for leverandørselskabet Nørreådalen BioM.

Samarbejdsaftale mellem biogasanlæg og leverandørselskab.

Kapacitetsmålinger i 2010 v/Nørreå.

Pil

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsrapport Pil

Erfaringer med dyrkning af energipil i Vestjylland 2010-2021

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø.

Miljøeffekt på lavbund.

Energipil i landskabet – tilstræb/undgå.

Pil i landskabet – vejledning og anbefalinger om energipils indpasning i landskabet.

Følsomhedsanalyser for driftsøkonomi ved dyrkning af energipil.

Andet materiale

 

 

 

 

 

Berglund, K., 2012. Torvmarken, en den svenska lantbruksmaskinmarknadens resurs.

Norberg, L., 2012. Faktorer som påverkar emissioner av växthusgasser från odlade organogena jordar.

Svensson, S.E. & Gissén, C., 2012. Bioenergiväxtföljd – nya metoder för hållbar produktion av bioenergi i Falköping.

Berglund, M., 2012. Klimatavtryck och energibalans för energiväxtföjlden i Falköping.

Berglund, Ö., 2012. Klimagasemission vid dyrking av torvjord.

Pjecer, tryksager mv.

 

 

 

 

 

 

Dyrkning af energipil.

Biomasse fra marginale jorder til biogas.

BioM - Konklusioner fra Nørreådalsprojektet

Folder: BioM – Marginale områder.

Folder: BioM – Energipil.

Folder: BioM - Biogas.

Film: Om BioM projektet. (Mpeg 4 film)

Posters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val av tidspunkt för slåtter på känsliga strandängar

Våtmarksgräs på strandängar vid Hornborgasjön kan bli biogas

Biomassans begränsningar

Odlingssystem för produktion av biogassubstrat på marginaljord

Sortsforsøg i energipil

Enggræs til biogas og økologisk gødning

Reed canarygrass and grass ley as bio-energy crops on peat soils

Biomassa är en gammal energikälla

Biogas är en ny energikälla

Fossilfria fordon i Sverige från 2030

Planter og vandstand på engflader i BioM

Land use on humic soils - different outcomes

Semi-natural grassland in Denmark - Political instruments aiming for nature

Energy grop production on peatland at optimal level of water table for mitigation oaf greenhouse gas emission

Annual net ecosystem exchange of CO2 from a Danish fen peatland used for growing reed canary grass and spring barley

Biomass yield and GHG emissions from a fen peatland cultivated with reed canary grass under one and two-cut harvest systems

 

 

Publiceringsdato 27.11.2020
-->