Projekter

Her kan du se projekter og cases som konkrete eksempler pa vores arbejde.

Frokostbuffet. Foto: DinnerdeLuxe.

Catering med omtanke

AgroTech skal i samarbejde med cateringfirmaet DinnerdeLuxe teste en it-løsning, der skal medvirke til at reducere madspild. Sammen har de to virksomheder udviklet en prototype til et program og det er den, der nu skal testes. DinnerdeLuxe forventer at løsningen vil føre til godt 70 nye arbejdspladser de kommende fem år.

Landbrugsbaseret biomasse kan anvendes til mange formal.

Biomassen breder sig

Landbrugsbaseret biomasse kan med den rette behandling anvendes til både energi, foder og som byggesten til en lang række højværdiprodukter. Dette projekt skal udvikle metoder til optimal udnyttelse af biomassen, og det skal desuden bidrage til en forbedret udnyttelse af restbiomasse fra biogasproduktion.

Eksempel pa en ut?thed i et biogasanl?g, opdaget ved brug af specialkamera..

Biogasanlæggene skal være helt gronne

Biogasanlæggene er bedst for miljøet, hvis de ikke har utætheder, hvor metangassen kan slippe ud i atmosfæren. AgroTech vil i projektet ”metanemission fra danske biogasanlæg” undersøge, hvordan det er muligt at måle, hvor tætte biogasanlæggene er. Det sker i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center.

I Holland bygges der fortsat i vid udstr?kning boliger med meget lille indbyrdes

Stratage og tækkematerialer

Stråtage er smukke, og en uundværlig del af vores kulturarv, men stråtage er også bæredygtige organiske tagbeklædninger til moderne byggeri. Myten om stor brandrisiko er netop en myte: nutidens stråtage er langt mere brandsikre end traditionelle stråtage.

Square Roots plantekasser i bornehave.

Gron nyhed til byens institutioner og indbyggere

En ingeniør med speciale i lokal afledning af regnvand (LAR) og med hang til byliv med grønne indslag har udviklet et helt nyt lærings- og convenience koncept kaldet Square Roots plantekasser. AgroTechs eksperter i grønne livsmiljøer har bidraget til udviklingen.

Amerikansk system til varmebehandling af afgroder.

Case: Varme giver bedre protein til oko-koer

Kontrolleret varmebehandling kan øge proteinværdien.

Optimering af ressourceforbrug i storkokkener

I projektet ”Innovation i fødevarer, mindre spild” udvikler AgroTech metoder til optimal anvendelse af ressourcer med fokus på råvarer, energi, arbejdstid og affaldshåndtering. Vi arbejder desuden med videreudvikling af vores kompetencer inden for reduktion af madspild og tager som noget nyt fat allerede i primærproduktionen.

Cameleon, nyt dyrkningssystem fra Sverige. Foto: Jorgen Pedersen, AgroTech

Til kamp mod økologernes ukrudtsproblemer

AgroTech tester effekten af et nyt dyrkningssystem kaldet Cameleon, som i Sverige har vist sig at have en god effekt i kampen mod ukrudt. I Danmark er der kun sparsomme erfaringer med udstyret, men importøren har hyret AgroTech til at gennemføre forsøg.

Produktionsanl?g til husdyr.

Nye systemer skal måle emissioner fra husdyrproduktion

AgroTech udvikler i et nyt projekt målemetoder og teknologier, der kan honorere fremtidige krav til regulering af husdyrproduktionen.