Radgivning og udvikling

Hos AgroTech er vi klar til at hjælpe dig med at udvikle din forretning. Vi samarbejder med alle landets universiteter og kobler hoj biologisk og teknisk viden med professionel projektledelse, velstrukturerede innovationsprocesser og god forretningsforstaelse. I vores laboratorier og testfaciliteter tester vi, om losningerne har hold i virkeligheden sa de kan gavne din bundlinje. Vores produkter er malrettet jordbrugs- og fodevareerhvervet og vores fem indsatsomrader er:

  • Biomasse og bioenergi (Gunnar Mikkelsen)
  • Fodevareinnovation (Dorte Petersen)
  • Gronne livsmiljoer (Jesper Mazanti Aaslyng)
  • Miljoteknologi (Gunnar Mikkelsen)
  • Planteteknologi (Jesper Mazanti Aaslyng)

Personen i parentes er den centerchef, der har hovedansvaret for det pågældende omrade, og som du er velkommen til at kontakte for mere information. Du kan læse mere om de fem omrader her.